Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

19:40
3986 ebf9

weirdrussians:

Knights of the Round Table

Reposted frommythicwildcard mythicwildcard viastrzepy strzepy

May 28 2017

kapitandziwny
21:08
29 September. At one time I used to think: Nothing will destroy you, not this tough, clear empty head.
— Franz Kafka, Diares
Reposted fromuoun uoun
kapitandziwny
21:07
6734 e22e
Reposted fromsoSad soSad viauoun uoun
21:07
One of the risks of being quiet is that the other people can fill your silence with their own interpretation: You’re bored. You’re depressed. You’re shy. You’re stuck up. You’re judgmental. When others can’t read us, they write their own story—not always one we choose or that’s true to who we are.

Sophia Dembling’s The Introvert’s Way

Reposted fromavaritia avaritia viauoun uoun
kapitandziwny
21:05
Weź odpowiedzialność za swoje emocje, bo to Ty je wywołujesz. Każda emocja jest efektem myśli, które masz w głowie. W zależności od tego jakie masz przekonania na swój temat i jakie obrazy przyszłości tworzysz, tak się czujesz każdego dnia. Dopóki tej odpowiedzialności nie weźmiesz, będziesz niewolnikiem słów i opinii innych ludzi. Będziesz wierzył w coś, co jest wielką fikcją – że inni mogą mieć kontrolę nad Twoimi emocjami i że mogą na nie wpływać.
— Michał Pasterski
Reposted frominpassing inpassing viamyniu myniu
21:05
The unfed mind devours itself.
— Gore Vidal
Reposted frombackground background viauoun uoun
kapitandziwny
21:04
We do not escape into philosophy, psychology, and art—we go there to restore our shattered selves into whole ones.
— Anaïs Nin, In Favor of the Sensitive Man and Other Essays
Reposted fromuoun uoun
kapitandziwny
21:01
6151 ec2a
Reposted fromjottos jottos viaRedPenny RedPenny
kapitandziwny
21:01
  (...) właściwie nawet nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem (...)
— Bohumil Hrabal "Zbyt głośna samotność"
Reposted fromIriss Iriss viauoun uoun
21:01
mówiłem nieomal milcząc. a w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Dostojewski (via bevare)
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viauoun uoun
kapitandziwny
21:01
7702 48dc 600
Reposted fromEDi EDi viauoun uoun
kapitandziwny
21:00
Rozmowa z Tuwimem rzadko bywała 'normalna'. Żył we własnym świecie, w swoim szperactwie, lękach, upojeniach, zachwytach i grozie, śmiał się i płakał łatwo, czasem miesiącami zamykał się w domu i bał się wyjść na ulicę, czasem pił i bawił się co wieczór.
— Mariusz Urbanek "Tuwim. Wylękniony bluźnierca"
Reposted fromnatelle natelle viauoun uoun
21:00
8858 1c3d
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viauoun uoun
21:00
4551 d150
Reposted fromspacelien spacelien viauoun uoun
kapitandziwny
20:59
Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viamyniu myniu
20:55

how do i uninstall anxiety

Reposted frombaboooshka baboooshka viauoun uoun
20:55
Knowing how to be solitary is central to the art of loving. When we can be alone, we can be with others without using them as an escape.
— Bell Hooks (via lazypacific)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viauoun uoun
kapitandziwny
20:49
Reposted fromfungi fungi viawrite-url-here write-url-here
kapitandziwny
20:47
9910 244a
Reposted fromgainaxing gainaxing viaRedPenny RedPenny
kapitandziwny
20:46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl