Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

kapitandziwny
10:09
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viacygi-chan cygi-chan
kapitandziwny
10:09
1697 eb7c 600
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viacygi-chan cygi-chan
10:07
1903 83ce

shojiin:

Fenriz explains the entire music industry.

Reposted fromlifu lifu viamaardhund maardhund
kapitandziwny
09:57
4764 3cf7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viamaybeimcrazy maybeimcrazy
kapitandziwny
09:44
kapitandziwny
09:44
1069 f42c 600
Reposted fromMatalisman Matalisman viakasiastrofa kasiastrofa
kapitandziwny
09:32
Reposted fromtfu tfu viakasiastrofa kasiastrofa

July 28 2017

kapitandziwny
18:09
tyle lat czekałem na Twój powrót, nawet sobie nie wyobrażasz

kapitandziwny
18:07
stworze topstworze 1stworze 3astworze 6stworze 7stworze 8stworze 9stworze 12

Wesprzyjcie słowiańską grę planszową Stworze! (link)

Reposted fromszszsz szszsz viaelchupacabra elchupacabra
kapitandziwny
18:07

July 27 2017

kapitandziwny
21:11
8804 ec17 600
Reposted fromtfu tfu viakurdebele kurdebele
kapitandziwny
21:10
kapitandziwny
15:45

July 26 2017

kapitandziwny
14:33
Reposted fromgruetze gruetze viaqbshtall qbshtall
kapitandziwny
12:09
Reposted fromvith vith viagingerglue gingerglue
kapitandziwny
12:00
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlittledarling littledarling viamaardhund maardhund
kapitandziwny
11:59
7499 4356
Reposted fromtfu tfu viarurky rurky

July 25 2017

20:33
9308 2a71
Reposted fromLittleJack LittleJack viamefir mefir
kapitandziwny
20:21
2523 5eec
so done.
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaanuszka anuszka
19:44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl