Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

kapitandziwny
17:32
Reposted fromFlau Flau viackisback ckisback
kapitandziwny
17:30
1795 72d7 600
kapitandziwny
17:30
Trzeba się cieszyć, że się przeżyło wojnę, że jest świat. A świat to też pachnąca bazylia i kolorowe owoce mango. A jak ktoś nie cieszy się z mango, może się cieszyć jabłkami kosztelami lub wczesną papierówką. A jeśli nie rośnie u niego papierówka, to zwykłą sosną. To wielka frajda mieć świadomość, że się żyje. Nie trzeba aż wojny, żeby się cieszyć życiem.
— Hanna Kral, "Puzzle z Hanną Krall", 13.05.15, Gazeta Wyborcza Duży Format
Reposted from1923 1923 viajestemjeden jestemjeden
kapitandziwny
17:24
6562 d538
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viadotkliwie dotkliwie
kapitandziwny
17:23
4367 dd41 600
“Photographer Stefan Draschan patiently waits to register people who combine with paintings in the museum”
Reposted fromsommteck sommteck viacotarsky cotarsky
kapitandziwny
17:22
Kiedyś wracaliśmy z wiejskiego pogrzebu w paradnym korowodzie. Tłum szedł powoli asfaltową drogą. Grzało słońce. Upał. Za nami jechały samochody. Kierowcy i pasażerowie byli wściekli, że blokujemy ruch drogowy. Jechali najprawdopodobniej na wakacje nad morze. Z jakiegoś powodu bardzo im się spieszyło. Zaczęli trąbić w klaksony. W końcu jeden z kierowców, być może z Warszawy - ponieważ tam żyją najbardziej niecierpliwi ludzie - wyskoczył z auta i ryknął na nas wszystkich: - Co wy tak wolno idziecie? Wtedy burmistrz miasteczka odpowiedział mu spokojnie: - Proszę pana, my tutaj żyjemy, a pan tylko tędy przejeżdża.
— Jan Nowicki, "Ludzie doczepili się do tej młodości jak rzep psiego ogona. Mężczyźni zostają wiecznymi chłopcami", Gazeta.pl, 05.07.14
Reposted from1923 1923 viacotarsky cotarsky
kapitandziwny
17:20
2225 6bad 600
Reposted fromcorvax corvax viamandd mandd
kapitandziwny
17:19
1482 d4e3
1
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viacygi-chan cygi-chan

February 21 2019

kapitandziwny
11:21
8847 77aa 600
Reposted fromFero Fero viaikari ikari

February 16 2019

kapitandziwny
23:50
3086 272b 600
Reposted frommarceline777 marceline777 viatishka tishka
14:58
8136 cae5
Reposted fromidiod idiod viajuzcienielubie juzcienielubie

February 15 2019

kapitandziwny
18:15
Reposted fromtgs tgs viawujcioBat wujcioBat
kapitandziwny
18:11
9510 56ae 600
Reposted fromnajlepsza najlepsza viawujcioBat wujcioBat
kapitandziwny
18:09
8624 ef2a 600
Nostromo
Reposted fromjodynaa jodynaa viawujcioBat wujcioBat
kapitandziwny
18:09
4405 acde 600
Reposted fromtfu tfu viawujcioBat wujcioBat
kapitandziwny
18:07
4286 1c5b
Reposted frominto-black into-black viawujcioBat wujcioBat
kapitandziwny
18:07
1389 bad6 600
Reposted fromregcord regcord viawujcioBat wujcioBat
kapitandziwny
18:04
8902 088a
Reposted fromkrzysk krzysk viawujcioBat wujcioBat
18:03
1105 7ab3 600

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea viafajnychnielubie fajnychnielubie

November 05 2018

kapitandziwny
13:58
9846 e7ad 600
Reposted fromverdantforce verdantforce viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl