Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

19:19
3982 866b
Tags: #truth

May 27 2017

kapitandziwny
11:58

March 23 2015

21:20
0669 57df 600
Tags: #truth

October 01 2014

kapitandziwny
16:06
2746 a04b
Tags: #truth
Reposted fromravena00 ravena00 viaolawie olawie

September 11 2014

kapitandziwny
20:20
1623 59f6
Tags: #truth
Reposted fromkeep-going keep-going
kapitandziwny
20:15
1502 fc28
Tags: #truth
Reposted fromkeep-going keep-going

September 01 2014

kapitandziwny
08:52
Tags: #truth
Reposted fromLaila7 Laila7 viakeep-going keep-going

August 30 2014

kapitandziwny
22:12
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
Tags: #truth
Reposted fromparrotsbeak parrotsbeak vianieuciekaj nieuciekaj
20:25

August 26 2014

19:43
kapitandziwny
19:28
0885 adc5 600
Tags: #truth
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viapesymista pesymista
kapitandziwny
19:23
4062 b194
Tags: #truth
Reposted fromheartpressure heartpressure viaicd-10-g43 icd-10-g43
16:28
0962 783f 600
Tags: #truth
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viakeep-going keep-going
16:26

August 25 2014

kapitandziwny
18:51

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Tags: #truth
Reposted fromlivhanna livhanna viaatramentovva atramentovva

August 24 2014

kapitandziwny
15:04
Tags: #truth
Reposted fromuncuts uncuts viaunmadebeds unmadebeds
kapitandziwny
11:11
2898 854a
Tags: #truth
Reposted fromrazemosobno razemosobno viacytaty cytaty

August 19 2014

kapitandziwny
15:32
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl